10/2/23

ALTO!!


Aquesta carta amb forma de mà retallada pot servir-nos per "cridar a l'ordre" a algun amiguet que es vulgui passar-se una una mica de llest i es pensa que ens pot aixecar la camisa amb alguna cosa que ens hagi fet o es proposi fer.

A mena d'exemple, el text de la carta podria anar així:

—ALTOOOOOOOOOOOOOO...!!!Però tu et creus de debò que alló que em vas dir pot anar a algun lloc!! Frena-makareeeeennaaaaaaaaa!! No t'ho pensis pas... A veure si ho aclarim. Escolta bé... (i bla, bla, bla...segueix la carta)