12/11/22

CAVALLET

La carta-cavallet és un format de carta que es pot servir per enviar cartes artístiques. Es pot pintar com si fós una pintura i escriure el text de la carta damunt la pintura.