30/8/23

PENSAMENTDe tant en tant s'han de compartir grans pensades per correu.

A mena d'exemple, la carta podria començar així:

Hola, Marta!... Saps què?... He tingut UN GRAN PENSAMENT!... Vols que t'ho digui?... Dncs escolta bé... (i bla, bla, bla...segueix la carta)