17/10/23

BLA-BLA-BLA...


Les cartes dialogades són molt divertides doncs us heu d'imaginar una conversa entre vosaltres mateixos i la persona a qui va adreçada la carta, tot conversant de les coses que a vosaltres us interessen i que la persona a qui adreceu la carta llegirà com si fos un diàleg.

A mena d'exemple, la carta podria començar així:

Hola, Sus!—Hola, Manu
—Ara que et veig... com estàs?
—Vaig fent...
—Això està bé... Saps què m'ha passat?
—Digues... digues...
—Doncs que al final...
(i bla, bla, bla...segueix la carta)